Minimum Viable Product

In het kader van softwareontwikkeling kom je regelmatig de term Minimal Viable Product tegen, ofwel een MVP. Maar wat wordt hiermee bedoeld en wat zijn redenen om voor een MVP te kiezen? De antwoorden vind je hier!

Wat is een Minimum Viable Product (MVP)?

Je kunt het Minimum Viable Product zien als de eerste, uitgeklede versie van het product waarin de belangrijkste functionaliteit is opgenomen. Meestal omvat het MVP een vrij kaal product wat is ontdaan van alle extra’s. Het is met relatief weinig middelen ontwikkeld met als doel om ervaring op te doen.

Redenen om met een Minimum Viable Product de markt op te gaan

Ondanks dat het MVP een schrale afspiegeling is van het toekomstbeeld is het MVP gebruiksklaar. Het kan om verschillende redenen op de markt worden gezet:

Feedback van gebruikers vragen

Een vroege versie van het product kan tot nieuwe inzichten leiden. Feedback van gebruikers kan worden gebruikt om het product te verfijnen en via gebruikersonderzoek kunnen de voornaamste problemen worden gevonden.

De rendabiliteit toetsen

Ondanks dat het MVP nog niet alle functionaliteit die op de roadmap staat bevat, kun je al testen of het product levensvatbaar is. Aan de hand van kritiek op de functiontaliteit en het prijsmodel kun je beoordelen of verdere investeringen geoorloofd zijn.

De eerste klanten tevreden stellen met de meest essentiƫle functionaliteit

Als het concept goed is dan kun je de eerste gebruikers al blij maken met deze uitgeklede versie. Zeker bij producten die al vroegtijdig zijn aangekondigd kan de lancering van het Minimum Viable Product ertoe leiden dat je een eerste (en hopelijk groeiende) gebruikersgroep aan je product bindt.

Een community opbouwen

“Release early, release often” is een veelgebruikte filosofie bij productontwikkeling. Door de lancering van deze vroege versie van het product betrek je je doelgroep bij de ontwikkeling van het uiteindelijke product. De eerste gebruikersgroep is vaak het meest vergevingsgezind en welwillend om feedback te geven.

Inzichten op basis van het Minimum Viable Product

Ook bij softwareontwikkeling geldt de regel dat de laatste 20% van het project 80% van de tijd kost. Aangezien het MVP zich slechts richt op de belangrijkste functionaliteit, is het risico van de ontwikkeling van het MVP vrij beperkt. Met de inzichten die het MVP geeft kan een stuurgroep beoordelen of het product levensvatbaar is.

Daarnaast kan het Minimum Viable Product belangrijke inzichten geven waarmee het project verder kan worden verbeterd. Feedback kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het concept aan te scherpen, de manier van werken aan te passen of om het prijsmodel te herzien. Door te luisteren naar de doelgroep verhoog je de kans op succes.

Kritiek op het Minimum Viable Product

Er is ook kritiek op de strategie om te lanceren met een MVP. Vooral vanuit de marketinghoek. Een MVP is goedkoop en je kunt er snel mee de markt op, maar is dat genoeg om je publiek aan je te binden? Een tweede kans krijg je niet vaak, dus misschien kun je maar beter wat meer tijd besteden om zo een geweldige gebruikerservaring neer te zetten waarmee je je publiek overtuigt. Deze visie heeft geleid tot een nieuwe strategie: het Minimum Lovable Product.

© 2005 - 2021     Ambrero Software BV • Algemene voorwaardenPrivacyverklaring
Klantwaardering