Hoera, we zijn genomineerd

Flowchart

Bij het ontwerpen van software worden vaak flowcharts gebruikt om de beoogde werking van de applicatie duidelijk te maken. Er wordt ons nog wel eens gevraagd waar je flowcharts voor kunt gebruiken. In dit artikel geven we je een eerste introductie.

Wat is een flowchart?

Een flowchart is een schematische weergave van het verloop van de procedures. Dat kan in een (web)applicatie zijn, maar ook in de ‘offline’ wereld: hoe verloopt informatievoorziening en wat gebeurt er met handelingen van een gebruiker of systeem? Met behulp van een flowchart is het mogelijk ingewikkelde circuits of procedures in overzichtelijke vorm weer te geven.

Functie ervan bij applicatieontwikkeling

Software kan behoorlijk complex zijn. Niet alleen in de achterliggende code maar ook in de processen die gevolgd moeten worden om tot een bepaald resultaat te komen. Processen voor het ophalen van de juiste data of bijvoorbeeld samenwerking met fysieke apparaten, machines zoals een printer of fotocamera. Een flowchart kan helpen om een dergelijk proces in kaart te brengen. Het is een stroomdiagram dat op een visuele manier alle mogelijke uitkomsten van een proces toont. Microsoft Visio is een veelgebruikt programma voor het maken van stroomdiagrammen.

Voorbeeld van een flowchart

Hier zie je een voorbeeld van een flowchart. De verschillende stromen in een applicatie zijn weergegeven, antwoorden op vragen leiden tot nieuwe acties.

Een flowchart bevat en start- en eindpunt en invoer- en uitvoermogelijkheden. De paden die de applicatie aflegt en beslissingen die moeten worden genomen zijn ook in beeld gebracht. Deze worden volgens vaste conventies weergegeven. De initiatiefnemer van een project om software te ontwikkelen kan overbrengen hoe de processen in zijn of haar bedrijf lopen. Het wordt voor de ontwikkelaars van de software zo een stuk helderder wat er moet gebeuren om de applicatie op die manier te laten werken.

De voordelen van een flowchart

Binnen de code van een applicatie moeten continu beslissingen worden gemaakt: is de juiste data beschikbaar, wat als een resultaat negatief is of een aangesloten printer een foutmelding geeft? In de code worden veel mogelijke scenario’s afgevangen en een flowchart maakt deze scenario’s eenvoudig inzichtelijk. Het helpt ook bij het goed doortesten van de applicatie zodat de kans op een bug sterk wordt verkleind.