Hoera, we zijn genomineerd

Vergroot je succes met gebruikersonderzoek

Om onze applicaties zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken is de input van medewerkers natuurlijk essentieel. Zij moeten immers met de nieuwe software aan de slag. De software moet hen ondersteunen in hun werk, ongeacht hun rol. Deze input verzamelen kan via een gebruikersonderzoek. Hoe eerder je deze verzamelt, hoe minder kans op onverwachte – en ongewenste – wijzigingen later in het proces. Er zijn drie fases waarin we de gebruiker kunnen betrekken.

Conceptingfase: productvisie en strategie centraal

In de conceptingfase weten we wat de basisfunctionaliteit is, maar nog niet hoe we daaraan gaan voldoen. In deze fase staat de productvisie en de strategie waarmee die visie gerealiseerd wordt centraal. De productvisie gaat bijvoorbeeld over de marktbenadering, het interactief concept en de manier waarop de software binnen het bestaande applicatielandschap wordt geïntegreerd. Daarnaast ontwikkelen we een strategisch plan waarmee we die productvisie realiseren: de juiste aanpak, functionele prioriteiten en technische randvoorwaarden.

Door met gebruikersgroepen om tafel te gaan krijgen we de eisen waaraan de applicatie moet voldoen helder. Als het moeilijk is om gebruikersgroepen bijeen te brengen, gebruiken we enquêtes. Vaak werken we met design sprints; zo schetsen we in een week tijd een bepaalde oplossing en leggen die voor aan de gebruikers. Door dat een aantal keer te doen komen we heel snel tot een globaal concept.

Een andere techniek die we in kunnen zetten is card sorting. Hierbij plaatsen deelnemers kaartjes – die elk een bepaald informatietype of functionaliteit representeren – hiërarchisch op een groot vel. Vaak zien we dan dat iedereen dat op een andere manier doet. Perspectief op informatie kan per gebruiker verschillen en dat is belangrijk mee te nemen bij de ontwikkeling. De inzichten die een dergelijke card-sorting-sessie oplevert gebruiken we om tot een goed interactief concept te komen.

Implementatiefase: blijf de gebruiker betrekken

In de implementatiefase is het belangrijk de gebruikers te blijven betrekken. Niet alleen door demonstraties te geven, maar juist ook door prototypes in te zetten voor vroegtijdig gebruikersonderzoek. We geven de medewerkers dan een duidelijke opdracht en volgen zijn of haar bewegingen en acties via een schermopname. We vragen hen om hardop na te denken bij het uitvoeren van de opdracht. Zo krijgen we een goede indicatie over of de applicatie aansluit bij de denkpatronen en werkwijze van de gebruiker.

Door agile te werken kunnen we onze constateringen snel verwerken. Het gebruikersonderzoek draagt zo bij aan de stapsgewijze verbetering van de applicatie. En door de gebruiker te blijven betrekken verhoog je de acceptatie bij ingebruikname.

Optimalisatiefase: toetsen en oppoetsen

Is de applicatie eenmaal in gebruik, kom je in de optimalisatiefase. Hierin toetsen we de aannames die we tijdens de implementatiefase hebben gedaan. Via verschillende vormen van usability testing toetsen we of de applicatie begrepen wordt. Schermopnames kunnen oneffenheden in het gebruik van de applicatie aan het licht brengen. En met A/B-tests kun je testen welke variant van een functionaliteit of lay-out prettiger werkt.

Omdat organisaties en situaties veranderen voeren we bij veel van onze klanten een jaarlijks gebruikerstevredenheidsonderzoek uit. Hierin testen we of de software nog steeds aansluit bij de behoefte. Kleine aanpassingen in de werking van de applicatie kunnen een groot effect hebben. Zo houden we je medewerkers blij!

Vrijheid in volgorde van werken bij VUmc

Het is altijd verstandig de gebruiker zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. Toch loopt het weleens anders. Zo maakten we een internationale begrotingstool voor het VUmc. De volgorde waarin dit proces doorlopen werd, leek zo voor de hand liggend dat we hebben besloten eerst een minimal viable product te maken. Werken vanuit zo’n eerste versie van de applicatie kan een heel kostenefficiënte manier zijn om tot je eindproduct te komen.

In dit geval bleek echter tijdens het gebruikersonderzoek dat de manier van werken van de ene gebruiker compleet tegengesteld was aan die van de ander. We hebben toen de applicatie zo geherstructureerd dat de medewerkers veel vrijer zijn in volgorde van werken. Dit bewijst dat gebruikerstesten is alle drie de fases het beste en meest gebruikersvriendelijke resultaat geeft.

Nieuwsgierig naar gebruikersonderzoeken?

Benieuwd hoe we het leven van jouw mensen makkelijker kunnen maken? Neem vrijblijvend contact op met of bel met +31 (0)88 – 26 27 376.

Jelle van den Berg