Persoonlijke ontwikkeling benaderen we bij Ambrero ook als team

Agile HR, met persoonlijke ontwikkeling als speerpunt, wordt bij Ambrero op meerdere niveaus vormgegeven. Het resultaat: een gelukkig team en mede daardoor gelukkige klanten.

Wie aan Agile software ontwikkeling denkt, legt direct de associatie met MVP (Minimum Viable Product). Maar als je aan Agile HR doet, werk je dan ook automatisch toe naar een soort Minimum Viable Person? Grappig genoeg komt dat, in elk geval bij Ambrero, inderdaad aardig in de buurt. Elisa Kossen, Marketing- en Communicatiespecialist en teamlead Work Happy Squad, legt maar al te graag uit hoe dat zit.

Vakmanschap ontwikkelen

“Zowel binnen onze dienstverlening als in ons bedrijf staat ons team centraal. Zonder hen is code een dode verzameling nulletjes en eentjes. Dus is het niet meer dan logisch dat ontwikkeling van deze vakmensen en hun vakmanschap, zonder leren schort in ons geval, een speerpunt is. ‘Streng in de leer’ als we zijn wat betreft Agile software ontwikkeling, blijven we ook bij HR dichtbij de oorspronkelijke betekenis. Namelijk; de manier waarop de HR-functie bijdraagt aan het lerend vermogen van de organisatie en het centraal stellen van vakmanschap. In dit kader hebben we in 2018 het individuele GAP geïntroduceerd, oftewel: Groei Ambitie Plan. Daarnaast hebben we vijf niveaus in vakmanschap beschreven per rol. Hiermee hebben alle teamleden inzicht in wat er van ze gevraagd wordt en waarin ze zich kunnen ontwikkelen wanneer ze willen groeien in hun rol.”

Persoonlijke drijfveren

“Iedereen bij Ambrero heeft voor zichzelf bepaald wat hem/haar drijft door vragen te beantwoorden als:

 • Waar wil ik me in de toekomst mee bezig houden?
 • Waar krijg ik energie van?
 • Wat past bij mijn drijfveren en talenten?
 • Welke positie wil ik binnen het team hebben en wat zijn mijn ambities?

Zelf vind ik het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ik een bijdrage kan leveren aan een fijn werkklimaat, maar ook kleur kan geven aan de wereld. Dat heb ik onder meer vertaald in concrete, ambitieuze doelen zoals een nominatie voor een vakprijs of award. Daarnaast wil ik samen met collega’s in de nabije toekomst een project starten waarmee we een maatschappelijk probleem oplossen met software. Dit plaatje kan er voor collega’s natuurlijk heel anders uit zien.”

Transparantie en betrokkenheid

“Sterker nog: ik weet dat dit het geval is want persoonlijke ontwikkeling staat bij ons niet los van het team en is volledig transparant. Ik weet van al mijn collega’s welke stappen ze nemen om hun ambities waar te maken en de benodigde competenties te ontwikkelen. Er is een ruim budget gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling. Die pot en het gebruik ervan is voor iedereen inzichtelijk. De één leert graag in de praktijk terwijl een ander zich senang voelt bij een online training. Iedereen kiest de route die bij hem of haar past. Voor persoonlijke ontwikkeling wordt twee uur per week beschikbaar gesteld. Maar we leren ook veel van elkaar en geven met respect voor bestaande verschillen over en weer feedback.”

Forward Friday en persoonlijke ontwikkeling

Ambrero Blog - persoonlijke ontwikkeling bij Ambrero - Forward Friday

“Tot slot hebben we vorig jaar Forward Friday in het leven geroepen. We werken tweewekelijks op vrijdag aan interne projecten en procesverbetering. Ook hierbij staat samenwerking en ontwikkelen van ons vakmanschap centraal.

Elk kwartaal bepalen we gezamenlijk waar we aan gaan werken en welk doel het dient. Vervolgens kiest iedereen een project dat past bij zijn of haar interesse en leerbehoefte. Kortom: een gelukkig team en mede daardoor ook gelukkige klanten!”

Jelle van den Berg

Werkgeluk; kun je dat ontwikkelen?

Om mij heen hoor ik werkgeluk zoemen, een buzzword in de wereld van HR. Met functies als Chief Happiness Officer en werkgelukadviseur, ik zou er cynisch van kunnen worden. Maar ik vind werkgeluk een interessant onderwerp. Want plezier hebben in je werk en er voldoening uithalen, wie wil dat nou niet?

Start van de Work Happy Squad

Bij Ambrero hebben we met de start van ons Agile HR traject het team hoog op de agenda gezet. We vinden het belangrijk dat iedereen hier prettig werkt, de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en kan leren van elkaar. In het vormgeven van dit werkklimaat zagen we ook raakvlakken met werkgeluk. Dit leidde tot het samenstellen van onze Work Happy Squad. Een team van enthousiaste en kritische collega’s die als ambassadeurs en innovators optreden in ons bedrijf.

De pijlers van werkgeluk

Eerst een klein stuk theorie. Het soort werk dat we in de Westerse wereld doen is steeds minder routinematig. Creativiteit, empathie en maatwerk vraagt om intrinsiek gemotiveerde mensen. Deze intrinsieke motivatie wordt bepaald door autonomie, zingeving en persoonlijke groei (naar onderzoek van Deci & Ryan). Bevat je baan deze aspecten, dan ben je gemotiveerd. Daarnaast zijn er volgens de Self-Determination Theory drie aangeboren psychologische behoeften namelijk; autonomie, competentie en verbondenheid. Het vervullen van al deze behoeften maakt je gemotiveerd, productief en gelukkig.

Op basis hiervan zijn de vijf pijlers van (werk)geluk bepaald door Michiel Hobbelt van de Gelukcentrale, namelijk;

 • Autonomie; zelf richting geven aan je leven en handelen naar jouw eigen keuze
 • Zingeving; de behoefte dat wat je doet nut heeft en bijdraagt aan een groter geheel
 • Persoonlijke groei; ontwikkelen van je zelfbewustzijn, talent en het verwezenlijken van ambities en dromen
 • Vitaliteit; overvloed aan energie, lekker in je vel zitten en mentaal weerbaar zijn
 • Relaties; het aangaan van relaties en het gevoel van erbij horen maakt je gelukkig

Werkgeluk manifesto

Met deze theorie in ons achterhoofd en onze ervaring op de werkvloer zijn we gaan brainstormen over wat we belangrijk vinden in ons werk. De kernvaardigheden van Ambrero en de dingen waar we blij van worden!

Hieruit hebben we zeven werkgebieden gedestilleerd voor onze Work Happy Squad, namelijk:

 • Veiligheid
 • Waardering
 • Betrokkenheid
 • Ontwikkeling & vakmanschap
 • Gezondheid
 • Aandacht
 • Gezelligheid

Dit werkgeluk manifesto hebben we vervolgens gepresenteerd aan het team.

Ambrero Werkgeluk - Manifesto diagram werkgeluk pijlers “Blije mensen maken beter werk”

Het ontwikkelen van werkgeluk

Om ervoor te zorgen dat we onze initiatieven om het werkgeluk binnen Ambrero te verhogen ook aansluiten bij de behoeften van het hele team, zijn we gestart met een nulmeting. Hierbij hebben we het gevoel en ervaring met alle werkgebieden uitgevraagd via een enquête.

De uitkomst van de enquête hebben we gepresenteerd aan het team. Gezamenlijk hebben we prioriteiten gesteld door drie pijlers te kiezen waar veel ruimte was voor verbetering. Namelijk: veiligheid, waardering en betrokkenheid. Vervolgens hebben we bij het team ideeën ter verbetering en aanvullende informatie opgehaald. Deze hebben we vertaald naar concrete acties. Welke we na enige tijd hebben geëvalueerd met een vervolgonderzoek. Het resultaat; het team is beter op de hoogte wat er speelt en het gevoel van waardering is gestegen.

Waarom werkgeluk vergroten

Het bepalen van doelstelling, het opstellen en uitwerken van de enquêtes, het steeds terugkoppelen naar het team betekent extra werk. Evenals het opzetten en evalueren van nieuwe initiatieven ter verhoging van het werkgeluk. Waarom doen we dit?

Simpelweg omdat er risico’s zijn verbonden aan ongemotiveerde, ongelukkige collega’s. Zoals:

 • Stroeve samenwerking (intern & extern)
 • Klantontevredenheid
 • Benedenmaatse kwaliteit van werk, resultaat
 • Reactieve werkhouding
 • Stilstand of zelfs achteruitgang in ontwikkeling & vakmanschap
 • Ziekteverzuim

En nogmaals; we willen graag plezier hebben in ons werk en er voldoening uithalen. Mooi dat we dit combineren door het vergroten van werkgeluk.

Wat hebben we tot nu toe geleerd

Werkgeluk ontwikkel je door er aandacht aan te besteden, door te vragen naar de behoeften van mensen en hierop in te spelen. Bij het vergroten van werkgeluk past een agile aanpak; in kleine stapjes verbeteren, evalueren en bijsturen. Het succes van je inspanning is voor een groot deel afhankelijk van de mate van openheid van de mensen om je heen. En hun bereidheid om zelf te investeren in werkgeluk. Daarnaast heb je ambassadeurs nodig die het goede voorbeeld geven en het team inspireren. Het goede nieuws is; je maakt hiermee zeker het verschil!.

Meer weten over het ontwikkelen van werkgeluk? Ik hoor graag van je!

Elisa Kossen