Technisch partner

Versterk je team met een technisch software partner

Soms heb je gewoon extra ontwikkelcapaciteit nodig. Als je je product snel op de markt wilt krijgen, of wanneer je een bedrijfsproces met spoed wilt optimaliseren. In zulke gevallen kan een technisch software partner uitkomst bieden. Vanuit Alkmaar werkt een team van enthousiaste experts intensief samen met je interne ontwikkelteam.

We houden ons dagelijks bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en testen van maatwerk applicaties. De kennis die we de afgelopen 15 jaar hebben opgedaan zetten we graag in om andere teams te ondersteunen.

Technisch partner

  • Technisch vooruitstrevendTechnisch vooruitstrevend
  • GecertificeerdGecertificeerde developers
  • KennisKennis & ontwikkeling in huis

Ambrero als verlengstuk van je eigen team

We stellen ons graag op als verlengstuk van je eigen ontwikkelteam. In plaats van los ingehuurde specialisten in te zetten schakel je een goed op elkaar ingespeeld technisch team in. Een team met vaardigheden die ervoor zorgen dat jij je kunt blijven focussen op de grote lijn.

We spreken dezelfde taal

Als technisch software partner begeven wij ons telkens in nieuwe markten. We zijn gewend om ons snel in te werken in complexe materie en denken op strategisch niveau mee over de ontwikkeling van nieuwe producten. Bovendien spreken we de taal van de gebruiker en vertalen we gebruikerswensen naar technische oplossingen. Daarmee slaan we een brug tussen de eindgebruikers, management en het ontwikkelteam.

We kunnen putten uit een brede kennis

Ons technisch team bestaat uit gecertificeerde .NET en JAVA ontwikkelaars met kennis van een breed spectrum aan frameworks en technieken. We werken volgens de standaarden en hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Deze borgen we via vier belangrijke pijlers:

Denken vanuit architectuur

Een goede software architectuur is van cruciaal belang. Als de kern van je applicatie niet goed opgebouwd is dan zorgt dat vroeg of laat voor problemen. Of het nu gaat om een op zichzelf staande oplossing of een integratie van meerdere systemen, wij geven advies over de optimale inrichting.

Werken vanuit best practices

Als gecertificeerde technici testen we voortdurend de laatste ontwikkelingen. Door deze te analyseren en te toetsen zorgen we voor de juiste keuze van technieken die passen bij je project. Door geautomatiseerde code-analyse (SonarQube) weet je bovendien zeker dat de kwaliteit geborgd wordt.

Zorg voor privacy is een no-brainer

Veel bedrijfsinformatie is geheim en privacygevoelig. Daarom staat de borging van gevoelige gegevens aan de basis van onze ontwikkeltrajecten. We letten op de meest voorkomende kwetsbaarheden en adviseren tijdens de sprints al over softwareveiligheid. Software moet immers problemen oplossen, niet creëren.

Test-driven development

Want je software moet foutloos en soepel werken. En omdat de kans op bugs toeneemt naarmate software complexer wordt, werken onze ontwikkelaars altijd eerst geautomatiseerde testscenario’s (Unit Tests) uit. Pas daarna ontwikkelen ze de logica.

Naadloze samenwerking in technisch partnerschap

Ons doel is dat je net zo makkelijk met de ontwikkelaars bij Ambrero samenwerkt als met je eigen collega’s. Als opdrachtgever ben je op zoek naar een naadloze communicatie tussen management, stakeholders en teamleden. Daarom kenmerkt onze aanpak zich door directe samenwerking en communicatie. Die bereiken we door de principes van Agile werken op een slimme manier in te zetten. Daily standups via teleconferencing. De lijnen zijn kort, en je schakelt direct met het team. Met humor en passie voor het vak werken we samen naar het resultaat.

Veel projecten zijn onder te verdelen in verschillende componenten. In zulke gevallen is het vaak handig om het ontwikkelteam op te splitsen in meerdere kleine groepen die elk een van de onderdelen voor zijn rekening nemen. Voor sommige klanten ontwikkelen we de componenten met gebruikersinterfaces, terwijl het interne ontwikkelteam zich bezighoudt met backend-systemen. Een opdeling van verantwoordelijkheden werkt efficiënt en bovendien kun je zo de juiste specialisten per onderdeel inzetten.

Ja, ik wil een technisch partnership

Oog voor de lange termijn

Je wilt er zeker van zijn dat de kennis over je software niet vervliegt. Onderhoudbaarheid en doorontwikkeling zijn immers essentieel voor toekomstbestendige productvoering. We kennen de valkuilen en borgen de continuïteit. We werken bovendien volgens bewezen programmeerstandaarden en zorgen dat kennis voorhanden blijft via technische specificaties en overdrachtsdocumentatie. We houden de kennis graag in huis en besteden daarom niets uit aan derden. We willen een relatie voor de langere termijn opbouwen. Niet voor niets zijn we al jaren achtereen technisch software partner van diverse klanten.

Uitgevoerd door Xafax met Ambrero als technisch software partner

In samenwerking met Xafax ontwikkelden we een zeer gebruikersvriendelijke en laagdrempelige applicatie die micro betalingen mogelijk maakt met een mobiele telefoon. Xafax vroeg ons om te helpen met de realisatie van deze app en een brug te slaan tussen de eindgebruiker, het product en het interne ontwikkelteam van Xafax. Een mooie en uitdagende klus!

Het ontwikkelteam van Xafax hield focus op het door ontwikkelen van betalingssoftware, waar zij expert in zijn. Wij gaven vorm aan de architectuur van het platform en testten verschillende technieken welke mobiele betalingen mogelijk maken met de bestaande hardware van Xafax. Daarnaast ontwikkelden we ook de centrale betaal API. Zo zien we dat graag: de samenwerking versterkt het resultaat!

Bekijk de case

Benieuwd naar de voordelen van een technisch partnership?
Of wil je meer over ons weten?

Bel nu met Bart Matthaei, mede-oprichter van Ambrero. Komt het nu niet uit? Laat dan gewoon je bericht achter.

Bart Matthaei Directie & sales

Bart Matthaei Directie & sales

Bart Matthaei

.. of laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.