Technisch software partner

Versterk je team met een software partner

Soms heb je gewoon extra ontwikkelcapaciteit nodig. Als je je product snel op de markt wilt krijgen, of wanneer je een bedrijfsproces met spoed wilt optimaliseren. In zulke gevallen kan een software partner uitkomst bieden. Vanuit Alkmaar werkt een team van enthousiaste experts intensief samen met je interne ontwikkelteam.

We houden ons dagelijks bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en testen van maatwerk applicaties. De kennis die we de afgelopen 15 jaar hebben opgedaan zetten we graag in om andere teams te ondersteunen.

Technisch partner

  • Technisch vooruitstrevendTechnisch vooruitstrevend
  • GecertificeerdGecertificeerde software developers
  • KennisKennis & ontwikkeling in huis

Ambrero als verlengstuk van je eigen team

We stellen ons graag op als verlengstuk van je eigen ontwikkelteam. In plaats van los ingehuurde specialisten in te zetten schakel je een goed op elkaar ingespeeld technisch team in. Een team met vaardigheden die ervoor zorgt dat jij je kunt blijven focussen op de grote lijn.

We spreken dezelfde taal

Als technisch software partner begeven we ons steeds in nieuwe markten. We doorgronden complexe materie snel en denken mee op strategisch niveau over de ontwikkeling van nieuwe producten. Bovendien spreken we de taal van de gebruiker en vertalen we gebruikerswensen naar technische oplossingen. Hiermee slaan we een brug tussen de eindgebruikers, management en het ontwikkelteam.

We putten uit een brede kennis

Ons technisch team bestaat uit gecertificeerde .NET en JAVA ontwikkelaars met kennis van een breed spectrum aan frameworks en technieken. Het spreekt voor zich dat we werken volgens de laatste standaarden en op een hoog kwaliteitsniveau. Deze borgen we via vier belangrijke pijlers:

Denken vanuit architectuur

Een goede software architectuur is van cruciaal belang. Als de kern van je applicatie niet goed opgebouwd is dan zorgt dat vroeg of laat voor problemen. Of het nu gaat om een op zichzelf staande oplossing of een integratie van meerdere systemen, wij geven advies over de optimale inrichting.

Werken vanuit best practices

Als gecertificeerde technici testen we voortdurend de laatste ontwikkelingen. Door deze te analyseren en te toetsen zorgen we voor de juiste keuze van technieken die passen bij je project. Door geautomatiseerde code-analyse (SonarQube) weet je bovendien zeker dat de kwaliteit geborgd wordt.

Zorg voor privacy is een no-brainer

Veel bedrijfsinformatie is geheim en privacygevoelig. Daarom staat de borging van gevoelige gegevens aan de basis van onze ontwikkeltrajecten. We letten op de meest voorkomende kwetsbaarheden en adviseren tijdens de sprints al over softwareveiligheid. Software moet immers problemen oplossen, niet creëren.

Test-driven development

Want je software moet foutloos en soepel werken. En omdat de kans op bugs toeneemt naarmate software complexer wordt, werken onze ontwikkelaars altijd eerst geautomatiseerde testscenario’s (Unit Tests) uit. Pas daarna ontwikkelen ze de logica.

Naadloze samenwerking met een software partner

Ons doel is dat je net zo makkelijk met de ontwikkelaars bij Ambrero samenwerkt als met je eigen collega’s. Als opdrachtgever ben je op zoek naar een naadloze communicatie tussen management, stakeholders en teamleden. Daarom kenmerkt onze aanpak zich door directe samenwerking en communicatie. Die bereiken we door de principes van Agile werken op een slimme manier in te zetten. Daily standups via teleconferencing. De lijnen zijn kort, en je schakelt direct met het team. Met humor en passie voor het vak werken we samen naar het resultaat.

Veel projecten zijn onder te verdelen in verschillende componenten. In zulke gevallen is het vaak handig om het ontwikkelteam op te splitsen in meerdere kleine groepen die elk een onderdelen voor zijn rekening nemen. Voor sommige klanten ontwikkelen we de componenten met gebruikersinterfaces, terwijl het interne ontwikkelteam zich bezighoudt met backend-systemen. Een opdeling van verantwoordelijkheden werkt efficiënt en bovendien kun je zo de juiste specialisten per onderdeel inzetten.

Ja, ik wil een software partner

Oog voor de lange termijn

Je wilt er zeker van zijn dat de kennis over je software niet vervliegt. Onderhoudbaarheid en doorontwikkeling zijn immers essentieel voor toekomstbestendige productvoering. We kennen de valkuilen en borgen de continuïteit. Bovendien werken we volgens bewezen programmeerstandaarden en zorgen dat kennis voorhanden blijft via technische specificaties en overdrachtsdocumentatie. We willen een relatie voor de langere termijn met je opbouwen. Niet voor niets zijn we al jaren achtereen software partner van diverse klanten.

Uitgevoerd door Xafax met Ambrero als technisch software partner

In samenwerking met Xafax ontwikkelden we een zeer gebruikersvriendelijke en laagdrempelige applicatie die micro betalingen mogelijk maakt met een mobiele telefoon. Xafax vroeg ons om te helpen met de realisatie van deze app op technisch en strategisch niveau. Een mooie en uitdagende klus!

Het ontwikkelteam van Xafax hield focus op het door ontwikkelen van betalingssoftware, waar zij expert in zijn. Wij gaven vorm aan de architectuur van het platform en testten verschillende technieken welke mobiele betalingen mogelijk maken met de bestaande hardware van Xafax. Daarnaast ontwikkelden we ook de centrale betaal API. Zo zien we dat graag: de samenwerking versterkt het resultaat!

Bekijk de case

Benieuwd naar de voordelen van een technisch software partner?
Of wil je meer over ons weten?

Bel ons direct op
085 019 7417 100% van onze klanten beveelt ons aan bij andere organisaties
Feedback Company

© 2005 - 2021     Ambrero Software BV • Algemene voorwaardenPrivacyverklaring
Klantwaardering