Hoera, we zijn genomineerd

Een pondje maatwerk software, wat kost dat?

‘Doe maar een kilootje ERP, twee ons CRM en een halve liter ritregistratiesoftware. Dat is dan € 8.496,00 alstublieft!’ Tja, was het maar zo makkelijk. Zeker bij de ontwikkeling van maatwerk software zijn standaardprijzen even zeldzaam als complimentjes van Gordon aan Angela de Jong. Om toch een indicatie te kunnen geven, voor een investeerder of een go van de directie, werken we bij Ambrero met inventarisatieworkshops.

Inventarisatieworkshop

Ondernemers of managers die ons benaderen, hebben meestal wel een ruw idee wat de software moet gaan doen om een probleem op te lossen of een kans te benutten. De eerste vragen zijn uiteraard: ‘Wat kost dat?’ en ‘Wanneer is het klaar?’. Extra uitdaging hierbij is dat wij werken volgens Scrum. Deze methode is erop gericht om in korte tijd een Minimum Viable Product (MVP) op te leveren. De MVP is een eerste, eenvoudige versie van de software die in gebruik wordt genomen. Hoe het eindproduct eruit komt te zien, weten we niet exact. Dat staat haaks op wat bedrijven gewend zijn. Om toch een goede inschatting te kunnen maken, nodigen wij klanten standaard uit voor een inventarisatieworkshop. In slechts een dagdeel halen we de meeste relevante informatie boven water.

Helderheid in korte tijd

Ambrero Blog - Maatwerk software kosten

De keren dat klanten al na twee uur verbaasd zijn hoeveel er al helder is geworden, en over hoeveel zaken ze zelf nog niet hadden nagedacht, zijn eerder regel dan uitzondering. Om de vaart erin te houden en het inventariseren niet te laten ontsporen, mikken we op maximaal zes deelnemers aan de workshop. Van de kant van Ambrero zijn dat meestal een procesexpert, software-ontwikkelaar en een UX-designer. Bij de klant verschillen die rollen per geval. Nadat we de belangrijkste doelen van de software hebben bepaald, schetsen we op een whiteboard de relevante bedrijfsprocessen. De deelnemers worden vervolgens onderverdeeld in verschillende gebruikersrollen.

Uitkomst inventarisatieworkshop

We inventariseren daarmee hoe diverse gebruikers eenzelfde proces doorlopen en wat dus hun specifieke behoeftes per processtap zijn. De benodigde functionaliteit van de software beschrijven we aan de hand van titels van die zogenoemde user stories. Aansluitend vullen we de user stories aan met details en acceptatiecriteria. Dat geheel wordt vervolgens gevisualiseerd in een wireframe. Een soort eerste schets dus van de uiteindelijke software. Die vullen we intern hier en daar nog aan, waarbij we ook kijken naar de technische haalbaarheid. De uitkomst van een inventarisatieworkshop in het kort:

  • De kern van je software: de MVP
  • Geprioriteerde lijst van functionaliteit (user stories)
  • Schetsen van de functionaliteit
  • Raming van kosten en rendement

Op dat moment heeft de klant een basis voor het verkrijgen van budget. Na akkoord kan het met deze aanpak snel gaan; binnen zes tot acht weken genieten van het eerste ‘pondje’ maatwerk software.

Frank van Essen