User Story

Een User Story is een beschrijving van een gebruikerswens volgens het format ‘wie, wat, waarom’.

Minimum Lovable Product

Het Minimum Lovable Product is de eerste productversie van software die de potentie heeft om de doelgroep enthousiast te krijgen.

Minimum Viable Product

Het Minimum Viable Product is de meest eenvoudige productversie die al een toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep.

Daily standup

De Daily standup is een bijeenkomst van het ontwikkelteam waarin de huidige stand van zaken wordt besproken.

Scrum

Scrum is een iteratief raamwerk, veel gebruikt voor de coördinatie van softwareontwikkeling.

Product backlog

Het Product backlog omvat een lijst met werkzaamheden die nog binnen het project moeten worden uitgevoerd.

Agile

Agile is een organisatiestructuur waarin wendbaarheid centraal staat.

Acceptatiecriteria

Binnen een Scrum proces wordt gebruikgemaakt van User Stories om nieuwe gebruikerswensen te omschrijven. Vast onderdeel van deze User Stories zijn de acceptatiecriteria. Hieronder geven we een introductie over acceptatiecriteria: voor ze voor dienen en hoe ze in praktijk worden gebruikt.

React

React JS is een flexibel Javascript framework waarmee interactieve gebruikersinterfaces kunnen worden ontwikkeld. React wordt veel ingezet voor zogenoemde single page applications: webapplicaties die niet werken volgens het traditionele model waarin je van de ene webpagina naar de andere navigeert, maar waarbij stukken content net als bij een app dynamisch worden vervangen.

Bekijk termpje

Acceptatiecriteria

Binnen een Scrum proces wordt gebruikgemaakt van User Stories om nieuwe gebruikerswensen te omschrijven. Vast onderdeel van deze User Stories zijn de acceptatiecriteria. Hieronder geven we een introductie over acceptatiecriteria: voor ze voor dienen en hoe ze in praktijk worden gebruikt.

Bekijk termpje