User Story

Een User Story is een beschrijving van een gebruikerswens volgens het format ‘wie, wat, waarom’.

User Interface

User Interface zijn elementen in een webpagina of (web-)applicatie die gebruikersinvoer en tonen van data mogelijk maken.

Selenium

Selenium is een testtool waarmee je repeterende web tests automatiseert zodat je meer en sneller kunt testen.

Minimum Lovable Product

Het Minimum Lovable Product is de eerste productversie van software die de potentie heeft om de doelgroep enthousiast te krijgen.

Minimum Viable Product

Het Minimum Viable Product is de meest eenvoudige productversie die al een toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep.

Universal Windows Platform

Het UWP is een API van Microsoft waarmee applicaties kunnen worden ontwikkeld. Het platform zorgt ervoor dat applicaties relatief eenvoudig geschikt kunnen worden gemaakt voor verschillende apparaten.

Daily standup

De Daily standup is een bijeenkomst van het ontwikkelteam waarin de huidige stand van zaken wordt besproken.

Scrum

Scrum is een iteratief raamwerk, veel gebruikt voor de coördinatie van softwareontwikkeling.

Object georiënteerd programmeren

Object georiënteerd programmeren (OOP) is een techniek binnen programmeertalen. Aan de hand van een object wordt een datastructuur gecreëerd met verschillende gegevens en procedures.

Thymeleaf

Tymeleaf is een server-side templating engine voor Java die werkt conform de regels van HTML.